Bravo! Ty šašku

12. 11. 2015

Igor Hardunka už během svých studií na Akademii výtvarných umění důvěřoval spíše tradičnímu zobrazení, obracel se více do minulosti, inspiroval se klasickým evropským malířstvím a své náměty ohledával skrze křesťanskou ikonografii. Osobní zážitky transformoval do mystických výjevů a vizionářských kompozic, kde on sám znázorňuje alegorickou postavu vyhoštěnou z tohoto světa. Studoval po celou dobu v ateliéru klasických grafických technik, kde zhodnocoval své předchozí zkušenosti a rozvíjel nesporný kreslířský talent.
Po absolutoriu se Igor Hardunka z osobních důvodů na dlouhou dobu umělecky odmlčel a pozvolna sbíral odvahu k tomu, aby se mohl po více než deseti letech vrátit a znovu bojovat s hmotou v malířském ateliéru.
Jeho aktuální výstava Bravo! Ty šašku představuje výběr obrazů z období po jeho dlouhém uměleckém odmlčení, které pojal jako tvůrčí východisko a doplnil nejnovějšími pracemi z průběhu letošního roku.
Z koncepce výstavy je stále patrná vzpomínka na pocity, které prožíval během tvůrčí pauzy a izolace. Výstava je však doplněna novými díly, která se snaží na prožitá traumata dívat již shovívavěji a s větší nadsázkou i humorem.
I nadále je z díla cítit autora, který přistupuje k tvorbě s mravní bezprostředností. Mizí ale původní přepjatost. Původní oslnivě drtivé zdroje prostupující veškerou hmotu jsou zjemněny a nahrazeny klidnějším plynutím těchto energií vzhledem k autorově zrající síle se s nimi postupně sbližovat a spolupracovat. Zatímco v předchozí výstavě autor stojí u zrodu své náhlé inspirace, výstava Bravo! Ty šašku již prezentuje nalezení určité rovnováhy a pevné víry v lepší budoucnost.

STUDIA
1989 – 1994 Uměleckoprůmyslové učiliště, Užhorod, Ukrajina
1996 – 2003 AVU v Praze, Grafika I., prof. Jiří Lindovský
2002 – 2003 stáž FAMU – katedra režie, obor multimédia, Jiří Svoboda

VÝSTAVY
01/2015 Glory of Life, Mad Bar

Trvale žije v Praze.

Pozvánka se kliknutím myší na pozvánku nechá zvětšit.

 

 

TOPlist