KRESBY. Pavel Turnovský

29. 11. 2017

KRESBY ve Viničním altánu Havlíčkovy sady 1369 Praha 2-Vinohrady 4.12. 2017 – 26.1.2017
Vernisáž: pondělí 4.12., 19h.

Jako by nějaký hlas (…) řekl jako anděl Flamelovi: „Prohlédněte si dobře tuto knihu, ničemu v ní neporozumíte, ani vy, ani mnoho jiných, ale uvidíte v ní jednoho dne, co by v ní nikdo nehledal.“ (…) Prosím, aby si čtenář laskavě uvědomil, že surrealistické výzkumy mají pozoruhodně obdobný cíl jako výzkumy alchymistů: kámen filozofů není nic jiného, než co mělo umožnit lidské fantazii pomstít se radikálně všem věcem, a tak se dnes znovu pokoušíme po staletém věznění ducha a bláhové rezignaci osvoboditi definitivně tuto fantazii „dlouhým, bezhraničným, vědomým uvolněním všech smyslů“ a osvoboditi všecko ostatní“

André Beton, Druhý manifest surrealismu.
Pavel Turnovský sám sebe označuje za výtvarníka surrealistické orientace, humanistického astrologa a neklidného ducha. Jeho život je neustálým koloběhem hledání, doplňování a zpřesňování teorií, které ho již ve velmi mladém věku oslovily a kterým se od té doby neúnavně věnuje. Jeho tématy jsou například humanistická astrologie, surrealismus, hermetismus, avantgarda přelomu minulého století a v neposlední řadě samozřejmě výtvarné umění, které pojímá v duchu idejí již zmíněného surrealismu a jeho myšlenek o automatické kresbě a malbě. Nezasvěcenému čtenáři by se možná mohlo zdát, že je to mnoho témat, která spolu příliš nesouvisí. Opak je ale pravdou. Nalezením nové spojitosti v jedné z těchto oblastí mu zároveň dříve či později jaksi mimovolně zapadne i do některé z dalších oblastí jeho zájmu a dotvoří tak stále se proměňující obraz celkového uvažování. Do své tvorby nechává vstupovat podvědomí jako hlavní zdroj inspirace, ale zároveň s podvědomými impulsy ještě dále pracuje a snaží se je ve svých kresbách a malbách následně „dotáhnout“, již racionálně, ale zároveň tak, aby se co nejvíce přiblížil svému vnitřnímu zpracovávanému obrazu.

Přesně tímto způsobem také vznikla kolekce kreseb jeho současné výstavy ve Viničním altánu. Autor se v kresbách snaží co nejvěrněji zpracovat jakýsi „rozhodný okamžik“ vztahu mezi opačnými póly. Je to vztah rezonance opačných pólů, mezi kterými se v danou chvíli utvořilo příhodné prostředí, napětí nebo možná magnetismus a tedy na sebe určitým způsobem reagují. Nezůstávají netečné. Týž princip se může týkat i reakce jednotlivých částí představy navzájem, mezi sebou. Opačným pólem v tomto jeho pojetí může být cokoli, co si jako opačný pól lze představit i v hmotné, materiální podobě. Anebo vztah může zůstat jen v oblasti čiré teorie. To vše je možnou reprezentací a vysvětlením děje.
Výstava je kolekcí jeho nejnovějších kreseb, z nichž každá toto téma specifickým způsobem rozpracovává a konkretizuje.

 

Karel Teige k tomuto procesu poznamenal:
Zatímco inspirace je mimo dosah vůle, malířská realizace obrazu vyžaduje i při nepopiratelné spontánnosti pozornost.
„Pokud jsou při malířské realizaci vůle a pozornost zaměřeny jen na dokonalé zpodobení, fixování a kopírování niterného modelu, který může právě pozornou konfrontací se vznikající malbou doznat jistých proměn, není tím porušen proces psychicko-automatického zrodu obrazu a malířova ruka je poslušna diktátu básnické představy.“ V tomto případě jde o „druhotné psychologické zpracování“ vnitřního modelu, o jeho dotváření „v ustalovací lázni.“ Pokud je však malířova pozornost zacílena jinam než ke zhotovení věrné kopie vnitřního modelu na plátě, k estetickým zájmům, z jejichž hlediska autor malbu koriguje, dochází k „druhotnému estetickému zpracování“, které oddaluje dílo od vnitřního modelu a přibližuje ho ke sféře „formalistického, čistého malířství“.
Výňatek z knihy Karel Teige kapitán avantgardy autorky Rey Michalové.

 

Důležité okamžiky, počiny a spolupráce v životě Pavla Turnovského:
Narozen 19.7.1950
1966 – setkání s dadaismem na stránkách Světové literatury
1967 – setkání se surrealismem opět na stránkách Světové literatury
1968 – duben – setkání s astrologií, alchymií a kabbalou na výstavě Pařížské surrealistické skupiny Princip slasti v Praze
1968 – léto strávené na Karlově mostě a v okolních restauracích a kulturních stáncích
1969 – maturita a nástup do zaměstnání
1970 – Dílo – podnik ČFVÚ (do 1981)
1977 – Extempore a Jazzová sekce
1981 – 1993 Loreta Praha Hradčany, funkce draka hlídajícího poklad. Toto zaměstnání mu umožnilo věnovat 24 hodin denně studiu astrologie, kreslit a malovat
1982 – změna paradigmatu díky americké Larousse Encyklopedia of Astrology a polské Mandale žicja objevuje humanistickou astrologii
1983 – začátek bytových astrologických seminářů, zkušenosti s nimi slouží jako základ pozdější astrologické školy
1988/9 – přípravy na obnovení Universalie
1989 prosinec – inicioval spolu s Michalem Kobalem setkání desítky pražských astrologů, které se konalo
19. prosince 1989 v Památníku národního písemnictví, na němž byla založena Astrologická společnost ČR.
1990 – červen předseda Astrologické společnosti (do června 1996). Po tu dobu byl editorem revue KONSTELACE (20 čísel).
1990 – červen znovuvzkříšení Universalie – společnosti československých hermetiků, připravované od jara 1989, do roku 1994 jejím tajemníkem
1990 – práce na zásadních skriptech Úvod do moderní (humanistické) astrologie, postupně vyšly ve statisícovém nákladu jako součást seriálu „Republika ve hvězdách“ v časopise Reflex.
1991 – Evropský kulturní klub: (12.12.1991) Souboj exaktních věd a paravěd, moderátor Egon Bondy; Jiří Grygar, Ivan David aspol. versus Pavel Turnovský
1992 srpen – profesionální astrolog
1992 – říjen začátek vlastní astrologické školy humanistické a transpersonální astrologie, dnes Astrologická škola pro statečné
1992 – podzim dostává do ruky Rudhyarovu Astrology of Transformation, což vedlo k dalšímu zásadnímu vývojovému posunu, dodnes považuje tuto knihu za jednu z nejdůležitějších
1993 – na Světovém astrologickém kongresu v Luzernu setkání s Alexem Ruperti a Marií Cavaignac
1994 duben – 1. Evropský astrologický kongres Praha Obecní dům – přednáška „Hledání nového mýtu – astrologie a umělecká avantgarda 20. století“
1994 – odchod z Universalie (spolu s Ladislavem Moučkou)
1994 podzim – Rozloučení s tradiční astrologií nakl. Půdorys
1995 – spolupráce s dlouholetým přítelem Ladislavem Moučkou a jeho nakladatelstvím „Půdorys“, rediguje Kosmoontologickou řadu, v níž vycházejí zejména české překlady děl Dana Rudhyara.
1995 – začátek spolupráce s Jiřím Nitschem a Jindřichem Bulou na řadě původních astrologických programů Johannes
1995 březen – kongres Centenaire Dane Rudhyar, Paříž (u příležitosti 100. výročí narození a 10. výročí úmrtí Rudhyara)
1995 říjen – hájil v „živém“ TV pořadu Aréna Michaely Jílkové moderní astrologii proti kritikům z řad skeptických přírodovědců a fundamentalistických evangelických teologů.
1996 ISTA – Informační servis pro transformaci astrologie, informační síť studentů Astrologické školy pro statečné, později jako Institut rudhyarovských studií a Sdružení pro rudhyarovská studia
1996/7 – revue REZONANCE, která vycházela později vycházela společně s revuí TransForMotor paní Martiny Lukáškové
1997 – spolupráce na multimediálním a hudebním CD-ROM „Bird of Paradise“, věnovaném alchymii, císařovi Rudolfu II. a fugám alchymisty Michaela Meiera Atalanta fugiens.
1997 červen – 2. Evropský astrologický kongres, Pražský hrad – Španělský sál – „Rudhyarův bod transformace v praxi“
1997 září – ukončil členství v Astrologické společnosti ČR pro názorové rozdíly na poslání sekce profesionálních astrologů
1998 – začátek spolupráce s Josefem Žáčkem na České astrologické stránce, kterou rediguje v duchu humanistické a transpersonální astrologie.
1999 – forum České astrologické stránky
1999 srpen – Mezinárodní astrologický kongres v Budapešti (u příležitosti úplného zatmění Slunce v Maďarsku viditelného),
přednáška „The soli-lunar relation, index of personality growth and transformation on different levels“
2000 – začátek spolupráce s Martinou Lukáškovou, (MINTAKA – Centrála humanistické a transpersonální astrologie)
2001 – spolupráce na Etických zásadách humanistického a transpersonálního astrologa – astrosymbologa.
2002 jaro – stěhování Mintaky a Astrologické školy pro statečné na Radlickou 99, Praha 5, kde sídlí dodnes

Samostatné výstavy:
1979 Tesla klub U Zábranských
1985 Jazzová sekce
1987 Galerie Dejvická 7
1988 Galerie 55, Kladno
1992 Chmelnice, Praha
1998 Nová Paka
2008 Viniční altán, Grébovka Praha
2014 duben – květen Nautické soumraky, Jazzová sekce Praha, společně se Soňou Vedralovou a jejími Dráty III
2015 květen – září retrospektiva Knihovna Libri prohibiti (barevný katalog 30 stran)
2016 červenec – září knihkupectví Trigon, společně s Helenou Šmídovou
2016 říjen Setkání na konci vesmíru, JAZZOVÁ SEKCE společně s Luna Isis
2017 duben Trifoil Jihlava
Skupinové výstavy (výběr):
1968/9 Galerie Pont Praha 1968/9
1981 Images en Flagrant Délit, Phases et Centre Culturel Épinal 1981
1985 DUNGANONS VENNER: Surrealist Tegninger: Meyers Galleri Malmö, Švédsko 1985
1986 Östra skanes konstnärgille, Simrishamn. Švédsko 1986
1991 květen Dechiphrage – Surrealisten heute, Galerie 13, Hannover, Německo
1992 květen Dechiphrage II. Surrealisten heute, Galerie 13, Hannover, Německo
1992 říjen Droomschaar Amsterodam, Nizozemí
1993 říjen Slithy Toves Örkelljunga kulturhaus, Švédsko
1999 červenec Svatokrádež: zázračné proti posvátnému, mezinárodní surrealistická výstava, červenec 1999 Salmovský palác, Praha 1 – Hradčany
2008 září Konkrétní a surové (pocta Arsénu Pohribnému) Galerie Caesar Olomouc září 2008
2011 červen-říjen Surrealistická východiska, Letohrádek Hvězda PNP, Praha
2010 – 2013 První astrologická výstava Písek, Tábor, České Budějovice, Olomous, Prostějov
2013 – 2014 Astrology and Art – Astrologie a umění, mezinárodní výstava Brno, Bratislava, Budapest, Wroclav
Výtvarná spolupráce s časopisy:
Analogon (čs)
Camouflage (Francie)
Crescel Noire (Francie)
Dromschaar (Švédsko)
Dungannon (UK)
Flagrant Delit, (Francie)
Host (čs)
Jazz Bulletin (čs)
Le Melog (Francie)
Souvislosti (čs)
TransForMotor(čs)
Rezonance (čs)

KNIŽNÍ ILUSTRACE A DALŠÍ AKTIVITY:
Amalgamy, Miloš Síkora a Pavel Turnovský společné kresby, Stanislav Dvorský interpretace kreseb1974 (česko-francouzské vydání připravuje nakl. Concordia)
Okamžik kamene a vody; Pavel Turnovský kresby, Miroslav Drozd interpertace kreseb PT (samizdat ed. Auroboros 1975)
Julien Graque: Argolský zámek (inedit ed. Auroboros 1975, nakl. Dauphin 1996)
„Černá kniha Extempore“, ilustrace a text Extempore na útěku do reality (samizdat 1982, česko-anglické vydání jako součást reedice Black Point, 2001)
Kuřáci 1984 cyklus kreseb pro básníka Karla Šebka
Ivan Wernisch: FRC – Překlady a překlady I.W. (KDM 1988, samizdat ed. Kde domov můj)
Ivo Možný: Proč tak snadno (SLON – Sociologické nakladatelství 1991)

SPOLUPRÁCE S ČESKOU TELEVIZÍ:
1992 – Politika pro každého aneb Horoskop (tvůrčí skupina Karla Hynieho)
1994 – cyklus dokumentů Magickou krajinou (scénář Martin Stejskal,
Cyklus dokumentárních pořadů Nevyjasněná úmrtí:
1997 – Holubí andante – Jiří Schelinger (režie M. Dušák)
1997 – Jo to jsem ještě žil – Jiří Šlitr (režie Olga Sommerová)
1997 – Muž který chtěl létat – Jiří Hrzán (režie M. Bouda)
1999 říjen – Noc s andělem (společně s MCH Bandem a Petrem Jandou)
Alternativní kultura (P. Slavík a J. Rauvolf)
2007 květen – dokument Pavly Slancové o Máji K.H.Máchy (vysílalo se 2010 na ČT)
2008 květen – dokument Stanislava Motla v serii Na vlastní oči Mágové proti Hitlerovi o Janu Keferovi (Nova)
2009 – Za zrcadlem (Slavíková, Toušlová) vysílalo se na ČT červen – září 2010
2011 – Tykadlo „Bude konec světa?“ ČT

POLEMIKY SE SKEPTIKY:
1991 – Evropský kulturní klub: (12.12.1991) Souboj exaktních věd a paravěd
moderátor Egon Bondy; Jiří Grygar, Ivan David (budoucí Sisyfos) versus Pavel Turnovský
1995 říjen – Aréna (ČT1) diskusní pořad Michaely Jílkové, konfrontace s Jiřím Grygarem, Vladimírem Vanýskem, Jaro Křivohlavým a dalšími oponenty
2001, 2008 – Společnost pro studium sekt a nových náboženských směrů
KNIHY:
Rozloučení s tradiční astrologií (Půdorys 1994, 2. vydání rozšířené 2003) spolu s Dr. Emilem Heinlem
Doslovy, předmluvy apod.:
Doslov ke knize Sandora La Vaye Satanská bible Reflex 1991, překlad Josef Rauvolf
Rozbor Hitlerova nativního horoskopu a výklad rozhodujících tranzitů v jeho životě in Ellic Howe: Astrologická válka – využití astrologie v psychologickém boji za druhé světové války Půdorys 2003
Poznámky k horoskopu Borise Rösnera in Jolana Matějková Boris Rösner (Tváře Národního divadla) Praha 2004
Sfinga s fialkovýma očima in Pavlína Brzáková Květa Fialová – Štěstí tady a teď nakl. Eminent 2009
Řadu původních materiálů z dílny Astrologické školy pro statečné obsahuje kniha Zdeňka Juříka Astrologie především v obrazech, Hradec Králové 2008

SPOLUPRÁCE S INTERNETOVÝMI RÁDII a TV:
Radio Hortus (Jazzová sekce – Artforum)
Radio Místo setkávání
TV METROPOLE

Ivana Beranová
Kurátor
 

 

TOPlist